CustomBygg lanserar ny hemsida

April 8, 2019

Idag lanseras CustomByggs nya hemsida. Den repreesenterar tydligare det fokus vi idag lägger på kommersiella aktörer. Med ökande erfarenhet och efterfrågan på våra tjänster från återkommande professionella kunder vill vi nu fokusera på detta.

Vi erbjuder tre tjänster:
– Entreprenad/underentreprenad där vi tar totalansvar för ett projekt/delprojekt,
– Bygglag, där vi erbjuder effektiv kapacitetsförstärkning genom fullt utrustade byggteam med lagbas och en kundanpassad blandning av kompetenser,
– Byggservice, där vi för fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar tar hand om löpande underhåll och service i existerande fastigheter