Slide

Bygglag

Våra Bygglag klarar alla former av byggarbete. Varje bygglag har en arbetsledare och utbildad, erfaren personal, samt består själv med nödvändiga verktyg och utrustning Read More
Slide

Byggservice

Vår Byggservice tar hand om allt från mindre reparations-/ombyggnadsarbeten och försäkringsuppdrag till större nybyggnationer Read More
Slide

Entreprenad

I Entreprenad-verksamheten tar vi fullt ansvar som underleverantör i större projekt, och kan också vara totalentreprenör för mindre projekt Read More

Våra värderingar

Vi är övertygade om att enbart företag som följer etiska riktlinjer kan uppnå långsiktiga mal och vinna respekt och förtroende hos kunder och partners. Därför är etiska regler och värderingar en integrerad del av verksamheten inom CustomBygg AB.
Vi fokuserar på förtroende, effektivitet och ärlighet i samarbetet med våra kunder och partners för att på så sätt uppnå hållbara och innovativa resultat med en hög kvalitetsstandard. CustomBygg AB tar självklart avstånd från korruption, diskriminering, mutor och andra beteenden som avviker från god affärssed.

Ärlighet och förtroende

Centralt i vårt arbetssätt

Hållbarhet

Vi gör vad vi kan för att skydda miljön både hemma och i ett globalt perspektiv

Uppmärksamhet på detaljer

Vi är lyhörda för kundens önskemål.

Kundfokus

Vi arbetar med helhetslösningar för kunder

Kvalitet och Lojalitet

Vi är lojala gentemot våra partners och våra kunder

Innovation

Effektivare produkter, processer, tjänster, teknik och idéer.

Vilka är vi

CustomBygg AB har förmånen att arbeta med de bästa arkitekterna, konstruktörerna och entreprenörerna  i våra projekt. Genom vår strävan efter högsta kvalitet och fokus på detaljer, en överlägsen kundservice och mervärde genom långsiktiga lösningar har vi vunnit våra kunders förtroenden som en pålitlig partner. En stor del av de nya jobb vår verksamhet får kommer från nöjda kunder och uppföljningsarbete. Det är ju trots allt så att när man ständigt överträffar kundernas förväntningar, kan man vara säker på att de återkommer och rekommendera oss till kollegor och bekanta.

Säkra kvaliteten, miljön och arbetsmiljön med BF9K

Vi har startat upp ett projekt som utmynnar i ett certifieringsbart verksamhetssystem enligt BF9K. Vi skall arbeta in i företaget ett systematisk arbetssätt kring miljön och arbetsmiljön som säkerställer produktkrav från beställaren och myndighetskrav. Extern certifiering utförs av DNV-GL och är planerad att genomföras i slutet av augusti 2019.

CustomBygg lanserar ny hemsida

Idag lanseras CustomByggs nya hemsida. Den repreesenterar tydligare det fokus vi idag lägger på kommersiella aktörer. Med ökande erfarenhet och efterfrågan på våra tjänster från återkommande professionella kunder vill vi nu fokusera på detta. Vi erbjuder tre tjänster: – Entreprenad/underentreprenad där vi tar totalansvar för ett projekt/delprojekt, – Bygglag, där vi erbjuder effektiv kapacitetsförstärkning genom […]

Projekt Norrgårdhöjden – med Bygg R1

CustomBygg har inlett köksmontering och kompletteringsarbete för 128 hyreslägenheter i projekt Norrgårdshöjden, Åkersberga. Vi arbetar som underentreprenör åt totalentreprenören Bygg R1 AB som vid årsskiftet överlämnar det färdiga bostadsområdet till beställaren Wallenstam.

HAR DU NÅGRA FRÅGOR?