Slide

Bygglag

Våra Bygglag klarar alla former av byggarbete. Varje bygglag har en arbetsledare och utbildad, erfaren personal, samt består själv med nödvändiga verktyg och utrustning Read More
Slide

Byggservice

Vår Byggservice tar hand om allt från mindre reparations-/ombyggnadsarbeten och försäkringsuppdrag till större nybyggnationer Read More
Slide

Entreprenad

I Entreprenad-verksamheten tar vi fullt ansvar som underleverantör i större projekt, och kan också vara totalentreprenör för mindre projekt Read More

Våra värderingar

Vi är övertygade om att enbart företag som följer etiska riktlinjer kan uppnå långsiktiga mal och vinna respekt och förtroende hos kunder och partners. Därför är etiska regler och värderingar en integrerad del av verksamheten inom CustomBygg AB.
Vi fokuserar på förtroende, effektivitet och ärlighet i samarbetet med våra kunder och partners för att på så sätt uppnå hållbara och innovativa resultat med en hög kvalitetsstandard. CustomBygg AB tar självklart avstånd från korruption, diskriminering, mutor och andra beteenden som avviker från god affärssed.

Ärlighet och förtroende

Centralt i vårt arbetssätt

Hållbarhet

Vi gör vad vi kan för att skydda miljön både hemma och i ett globalt perspektiv

Uppmärksamhet på detaljer

Vi är lyhörda för kundens önskemål.

Kundfokus

Vi arbetar med helhetslösningar för kunder

Kvalitet och Lojalitet

Vi är lojala gentemot våra partners och våra kunder

Innovation

Effektivare produkter, processer, tjänster, teknik och idéer.

Vilka är vi

CustomBygg AB arbetar inom nybyggnation, tillbyggnation och renovering. Våra primära tjänster är Bygglag, Byggservice och Entreprenad. Duktiga och erfarna hantverkare, kvalitetsfokus och god kundservice gör att våra Bygglag är så mycket mer än vanlig bemanning. Byggservice erbjuder hög servicenivå och stor flexibilitet på allt från mindre reparationsuppdrag till större nybyggnationer. Vår Entreprenad-verksamhet tar fullt ansvar som underentreprenör på större byggen och totalentreprenör för mer begränsade projekt. Primärt arbetar vi med markanläggning och stomkomplettering

CUSTOMBYGG TOTALENTREPRENÖR FÖR HSB-NYBYGGE!

Kv Ammarfjället är ett nybygge av 69 lägenheter där HSB har givit CustomBygg förtroendet att som totalentreprenör ansvara för all stomkomplettering i projektet. Vi är glada och stolta för detta förtroende, som är vår hittills största totalentreprenad. Projektet inleddes i augusti och förväntas slutföras mars 2020. Här kan du läsa mer om projekt Ammarfjället i […]

CUSTOMBYGG CERTIFIERADE ENLIGT BF9K!

Efter ett omfattande arbete under det senaste halvåret tog vi den 2 september emot DNVs inspektör för genomgång av CustomByggs KMA-manual och våra rutiner inom Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö. Detta resulterade i att vi en dryg vecka senare fått vår ansökan om certifiering enligt BF9K, Byggbranschens motsvarighet till ISO9000, godkänd. Läs mer om nyttan av […]

CustomBygg lanserar ny hemsida

Idag lanseras CustomByggs nya hemsida. Den repreesenterar tydligare det fokus vi idag lägger på kommersiella aktörer. Med ökande erfarenhet och efterfrågan på våra tjänster från återkommande professionella kunder vill vi nu fokusera på detta. Vi erbjuder tre tjänster: – Entreprenad/underentreprenad där vi tar totalansvar för ett projekt/delprojekt, – Bygglag, där vi erbjuder effektiv kapacitetsförstärkning genom […]