CUSTOMBYGG CERTIFIERADE ENLIGT BF9K!

September 16, 2019

Efter ett omfattande arbete under det senaste halvåret tog vi den 2 september emot DNVs inspektör för genomgång av CustomByggs KMA-manual och våra rutiner inom Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö.
Detta resulterade i att vi en dryg vecka senare fått vår ansökan om certifiering enligt BF9K, Byggbranschens motsvarighet till ISO9000, godkänd.
Läs mer om nyttan av att anlita ett BF9K-certifierat byggföretag här
< https://bf9k.se/varfor-certifierade >
BF9K är ett lednings- och produktcertifieringssystem som ställer krav på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Det fungerar på samma sätt som en ISO-certifiering, men systemet är direkt anpassat för företag i byggbranschen, oavsett storlek. En bärande del i systemet är att det finns krav på kontroller i projektet som överensstämmer med gällande samhällskrav i PBL, BBR, EKS, miljöbalken och arbetsmiljölagen.
Läs mer om BF9K här < https://www.bf9k.se/ >
Arbetet med BF9K har varit till stor nytta för att effektivisera och stärka CustomByggs interna rutiner vilket är till nytta för oss och våra kunder i alla led av vår verksamhet.