Om Oss

Varför ska ni anlita oss?

CustomBygg AB fokuserar på kvalitet – ända ner till detaljnivå. Vår byggkvalitet, kundservice och kunskap om hållbara lösningar har skapat ett grundmurat förtroende bland våra kunder som en fullt ut pålitlig partner. Större delen av våra uppdrag kommer därför från nöjda kunder och uppföljningsarbete. Det kan ni också bli.

CustomBygg AB arbetar inom nybyggnation, tillbyggnation och renovering. Våra primära tjänster är Bygglag, Byggservice och Entreprenad. Duktiga och erfarna hantverkare, kvalitetsfokus och god kundservice gör att våra Bygglag är så mycket mer än vanlig bemanning. Byggservice erbjuder hög servicenivå och stor flexibilitet på allt från mindre reparationsuppdrag till större nybyggnationer. Vår Entreprenad-verksamhet tar fullt ansvar som underentreprenör på större byggen och totalentreprenör för mer begränsade projekt. Primärt arbetar vi med markanläggning och stomkomplettering

Våra värderingar

Vi är övertygade om att enbart företag som följer etiska riktlinjer kan uppnå långsiktiga mal och vinna respekt och förtroende hos kunder och partners. Därför är etiska regler och värderingar en integrerad del av verksamheten inom CustomBygg AB.
Vi fokuserar på förtroende, effektivitet och ärlighet i samarbetet med våra kunder och partners för att på så sätt uppnå hållbara och innovativa resultat med en hög kvalitetsstandard. CustomBygg AB tar självklart avstånd från korruption, diskriminering, mutor och andra beteenden som avviker från god affärssed

Ärlighet och förtroende

Centralt i vårt arbetssätt

Hållbarhet

Vi gör vad vi kan för att skydda miljön både hemma och i ett globalt perspektiv

Uppmärksamhet på detaljer

Vi är lyhörda för kundens önskemål.

Kundfokus

Vi arbetar med helhetslösningar för kunder

Kvalitet och Lojalitet

Vi är lojala gentemot våra partners och våra kunder

Innovation

Effektivare produkter, processer, tjänster, teknik och idéer.

Vilka är vi

CustomBygg AB arbetar inom nybyggnation, tillbyggnation och renovering. Våra primära tjänster är Bygglag, Byggservice och Entreprenad. Duktiga och erfarna hantverkare, kvalitetsfokus och god kundservice gör att våra Bygglag är så mycket mer än vanlig bemanning. Byggservice erbjuder hög servicenivå och stor flexibilitet på allt från mindre reparationsuppdrag till större nybyggnationer. Vår Entreprenad-verksamhet tar fullt ansvar som underentreprenör på större byggen och totalentreprenör för mer begränsade projekt. Primärt arbetar vi med markanläggning och stomkomplettering