Entreprenad

Slide

Grundmontering och gjutning

CustomBygg AB utför alla typer av betongarbeten såsom formsättning, armering, gjutning och flyttspackling. Kontroll av arbetet utförs av kvalificerade arbetsledare och kalkylering utförs av erfarna ingenjörer.
Slide

Generalentreprenad

Vi utför generalentreprenader inom renovering, om- och tillbyggnader
samt nybyggnation. Vi har dokumenterad erfarenhet och kompetens för
entreprenader.
Vi utför dessa arbeten:
– markarbeten:
formning, gjutning av husgrund.
– stomkomplettering,
regling, gipsning, fönster/dörrar montage, utfackningsväggar,
brandtätningar, takkonstruktion, takfönster.
– trä och puts fasad,
Slide

Stomkompletering/finsnickeri

CustomBygg AB har mångårig erfarenhet av stomkomplettering. Byggnadens bärande stomme kompletteras med konstruktioner som golv och blindbotten, innertak/undertak, utvändig beklädnad, ej bärande väggar, trä och putsfasad. Vi har stor erfarenhet av att bygga utfackningsväggar med god värmeisoleringsförmåga. Isoleringsmaterial, brandskydd, fuktskydd och fästmaterial. Vi kompletterar stommen med fönster och dörrar, ståldörrar, brandisolering, brandluckor, brandtrappor, takkonstruktion, terasser. Pergolor osv.
Slide

Ombyggnad och renovering

Inredningsarbete är en viktig del av bygget. Vi har lång yrkeserfarenhet inom snickeri, golvläggning, kök och garderobsmontage. Vi river och bygger om era fastigheter, och kan anpassa mycket avancerade lösningar i era fastigheter. Vi uppdaterar fastigheter till dagens standard.