Nyheter

Säkra kvaliteten, miljön och arbetsmiljön med BF9K

Vi har startat upp ett projekt som utmynnar i ett certifieringsbart verksamhetssystem enligt BF9K. Vi skall arbeta in i företaget ett systematisk arbetssätt kring miljön och arbetsmiljön som säkerställer produktkrav från beställaren och myndighetskrav. Extern certifiering utförs av DNV-GL och är planerad att genomföras i slutet av augusti 2019.

CustomBygg lanserar ny hemsida

Idag lanseras CustomByggs nya hemsida. Den repreesenterar tydligare det fokus vi idag lägger på kommersiella aktörer. Med ökande erfarenhet och efterfrågan på våra tjänster från återkommande professionella kunder vill vi nu fokusera på detta. Vi erbjuder tre tjänster: – Entreprenad/underentreprenad där vi tar totalansvar för ett projekt/delprojekt, – Bygglag, där vi erbjuder effektiv kapacitetsförstärkning genom […]

Projekt Norrgårdhöjden – med Bygg R1

CustomBygg har inlett köksmontering och kompletteringsarbete för 128 hyreslägenheter i projekt Norrgårdshöjden, Åkersberga. Vi arbetar som underentreprenör åt totalentreprenören Bygg R1 AB som vid årsskiftet överlämnar det färdiga bostadsområdet till beställaren Wallenstam.

Lillys Kvarter – med HökerumBygg

I Hässelby Villastad bygger Hökerum Bygg bostadsrättsföreningen Lillys Kvarter. Ett unikt bostadsområde som redan på planeringsstadiet nominerats i kategorin Future Project i den världsomspännande arkitekturtävlingen WAN Awards. CustomBygg ansvarar som underentreprenör för stomkompletteringen av de 121 lägenheterna. Vi har nu inlett arbetet på detta spännande projekt med inflyttning sommaren 2020.