Bygglag

Slide

Byggteamet

Vi erbjuder bygglag från 2 till 20 man för alla former av byggarbete. Varje bygglag har en lagbas/arbetsledare och utbildad, erfaren personal, samt består själv med nödvändiga verktyg och utrustning:
• Lagbasen kan svenska/engelska och tar ansvar för utfört arbete, varför kunden inte behöver avsätta egen arbetsledande kapacitet
• CustomBygg garanterar att bygglagens arbetare är tillräckligt utbildade och erfarna för uppdraget, vilket innebär att kunden inte behöver säkra detta
• Arbetskläder, handverktyg, snickeriverktyg, specialverktyg och transport till byggplats ingår, så att all utförd tid kan bli effektiv

Exempel på bygglag:
1. Markarbetarlag:
Grov-/finplanering, grundläggning, formsättning, gjutning, markplanering och utemiljö
2. Snickerilag:
Lösvirkesbyggnation, stomresning (träkonstruktion), takkonstruktion. stomkomplettering, gipsarbete, etc.
3. Finsnickerilag:
Köksmontage, inredningsarbete, golvläggning, lister och smygar
4. Hjälparbetare:
Inbärning av material, städning, enklare byggarbete