Säkra kvaliteten, miljön och arbetsmiljön med BF9K

April 30, 2019

Vi har startat upp ett projekt som utmynnar i ett certifieringsbart verksamhetssystem enligt BF9K. Vi skall arbeta in i företaget ett systematisk arbetssätt kring miljön och arbetsmiljön som säkerställer produktkrav från beställaren och myndighetskrav. Extern certifiering utförs av DNV-GL och är planerad att genomföras i slutet av augusti 2019.