Om Oss

CustomBygg AB är det perfekta valet för dig som söker en liten och personlig företagsgrupp som bryr sig om sina kunder. Moderbolaget CustomBygg AB har dotterbolagen CustomBygg Mark och CustomBygg Entreprenad. Tack vare detta kan vi fokusera och specialisera oss på olika saker inom dotterföretagen, samtidigt som det finns ett modersbolag som kan ta ett helhetsgrepp kring de bygglösningar ni behöver.

CustomBygg AB
CustomBygg AB är moderbolaget som har hand om gruppstrukturen och ekonomin inom företagen. Vi söker alltid investerare och samarbetspartners för att utveckla våra tjänster inom byggnadssektorn. Vårt mål är att fortsätta växa och att kunna erbjuda intressanta och hållbara lösningar av hög kvalitet.

CustomBygg Mark AB
CustomBygg Mark AB arbetar med markarbeten av olika slag. Våra projekt kan handla om allt från plattläggning, grävningar för dränering till rörläggning, dikning och tomtarbeten av olika slag. Hör gärna av er till oss om ni har behov av markarbeten, så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa er. Självklart utförs alla arbeten med grundtanken att hållbarhet, säkerhet och miljövänlighet är den rätta vägen framåt.

CustomBygg Entreprenad AB
CustomBygg Entreprenad AB arbetar med byggnationer och snickeriarbeten. Vi bygger framför allt privata bostäder från grunden. Vi tar oss an allt från att bygga hus från grunden till att utföra finsnickerier och mindre renoveringar. Om projektet gagnas av det kan vi självklart arbeta tillsammans med CustomBygg Mark AB för att göra projektet till en succe’.

VÅR VISION

Vår vision är att ta vårt koncept och de värderingar vi har till det yttersta och därmed bli Sveriges första byggföretag med noll utsläpp. Vi siktar på att bli marknadsledande i att skapa miljömässigt hållbara och energieffektiva fastigheter.
Vi vill vara det naturliga valet för den som vill skapa hållbara och hälsosamma boendeformer. CustomBygg företagsgrupp renoverar och bygger smarta, energieffektiva och miljövänliga fastigheter med kundanpassade lösningar inom kortast möjliga tid.

VÅRA VÄRDERINGAR

Vi är övertygade om att enbart företag som följer etiska riktlinjer kan uppnå långsiktiga mal och vinna respekt och förtroende hos kunder och partners. Därför är etiska regler och värderingar en integrerad del av verksamheten inom CustomBygg AB.
Vi fokuserar på förtroende, effektivitet och ärlighet i samarbetet med våra kunder och partners för att på så sätt uppnå hållbara och innovativa resultat med en hög kvalitetsstandard. CustomBygg AB tar självklart avstånd från korruption, diskriminering, mutor och andra beteenden som avviker från god affärssed.

Vi står för:

  • Ärlighet och förtroende – Centralt i vårt arbetssätt.
  • Innovation – Effektivare produkter, processer, tjänster, teknik och idéer.
  • Ansvar – Vi är fullt ansvariga för vårt arbete och våra material.
  • Professionalism – Vår kunskap och vårt breda nätverk av samarbetspartners ger oss möjlighet att tillhandahålla professionella tjänster.
  • Hållbarhet – Vi gör vad vi kan för att skydda miljön både hemma och i ett globalt perspektiv.
  • Kundfokus – Vi är ett företag som arbetar med helhetslösningar för kunder.
  • Kontinuerlig förbättring – I vårt företag är utveckling och fortbildning viktigt.
  • Kvalitet och Lojalitet – Vi är lojala gentemot våra partners och våra kunder. Kunder erbjuds långvariga garantier.
  • Uppmärksamhet på detaljer – Vi är lyhörda för kundens önskemål.

 

Arbetsmiljö, utveckling & kvalitet

På CustomBygg AB prioriterar vi en god arbetsmiljö för våra medarbetare. Detta innebär en atmosfär som inte bara är riskfri utan även en som tillåter våra medarbetare att utvecklas. Ett öppet klimat på företaget resulterar i ökad tillfredsställelse och välbefinnande, samt ökad moral och produktivitet. Det är vår övertygelse att förebyggande av exploatering, diskriminering och mobbning är viktigt för att skapa en god arbetsmiljö. Alla våra anställda är skyldiga att genomgå hälso- och säkerhetstester och måste ta hänsyn till riktlinjer utifrån dessa när de arbetar.
Vi är måna om att våra arbetare utvecklas inom sitt yrke. Därför satsar vi varje år på att låta dem gå seminarier, kurser och andra utbildningsprogram. Vi är övertygade om att detta leder till en högre kvalitetsstandard inom företaget.
Vi har välutbildad personal med ett brett spektrum av kompetenser, och vi ställer höga krav på våra partners. Fokus på detaljer och noggrann planering gör att vi kan möta våra kunders tidskrav för att de ska få den bästa valutan för sina pengar. Genom att integrera den senaste tekniken i planeringen av våra lösningar tillåter vi också kunden att ha koll på sin budget, spåra arbetstid och föra dagbok över sitt projekt.

MILJÖ & HÅLLBARHET

CustomBygg AB vill bidra till en bättre värld att leva och verka i. Vi stödjer därför visionen om en hållbar utveckling och en etiskt försvarbar verksamhet
Vår starka passion för miljön och hållbara lösningar ör vad som drivit oss till att skapa den nya tidens passivhus och hus som kan producera mer energi än de faktiskt använder. Som ett företag dedikerat till nollutsläpp är vår avsikt att alltid minimera avfall och föroreningar genom att välja miljövänliga material och utrustning. Ett bra exempel på detta är att vi använder utsläppsfria fordon.
CustomBygg AB återvinner allt överblivet material och investerar endast i hållbara och förnybara projekt. Vi bygger i enlighet med hållbara normer och arbetar kontinuerligt för att öka medvetenheten om miljöfrågor ibland våra anställda och medarbetare.

 

Investeringar

Vi är övertygade om att flera intressen måste samarbeta för att på så sätt skapa bättre förutsättningar för hållbar byggnation. Därför är vi alltid intresserade av nya idéer och investeringsmöjligheter. Vill du bli vår nästa samarbetspartner? Vårt team tittar på hyresvärdar, fastighetsmäklare och investerare för samarbeten för att utveckla innovativa och hållbara idéer. Välkommen att kontakta oss för att diskutera vidare, redan idag. Kontaktperson Rimantas Urbonas ru@custombygg.se tel +46736396177

Referenser

CustomBygg AB har förmånen att arbeta med de bästa arkitekterna, konstruktörerna, entreprenörerna och privatkunderna i våra projekt. Tack vare vår strävan efter högsta kvalitet och fokus på detaljer, en överlägsen kundservice och mervärde genom långsiktiga lösningar har vi vunnit våra kunders förtroenden som en pålitlig partner. En stor del av de nya jobb vår verksamhet får kommer från nöjda kunder och uppföljningsarbete. Det är ju trots allt så att när man ständigt överträffar kundernas förväntningar kan man vara säker på att de kommer att rekommendera oss till vänner och bekanta. Efter varje jobb som CustomBygg AB slutför ber vi kunden fylla i ett frågeformulär för feedback. Denna information är viktig för oss för att ständigt kunna utvärdera vårt arbete och justera eventuella problem. Alla som en gång anlitat oss är mer än glada att göra det igen och dessutom rekommendera oss till andra.


Custombygg AB
Vi jobbar i hela Sverige

BESÖKSADRESS

TUMSTOCKSVÄGEN 19
187 66 TÄBY
SVERIGE

M info@custombygg.se
T +46 760 893 814
Har du några frågor?
Tveka inte att kontakta oss. Vi är här för att hjälpa dig.

Skicka


VÅRA TEAM
© CustomBygg AB. All Rights Reserved. 2017 STUDIJA360
MOODIZ